Impressum

VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE INTERNETPAGINA'S:

GOSSLER, GOBERT & WOLTERS ASSEKURANZ-MAKLER GMBH & CO. KG

Chilehaus B, Fischertwiete 1
20095 Hamburg
Tel. +49 40 328101-4455
Fax : +49 40 328101-4077
E-Mail: hamburg(at)ggw.de

ZETEL

Hamburg

HANDELSREGISTER

Amtsgericht Hamburg HRA 88806

COMMANDITAIRE VENNOOT

Gossler, Gobert & Wolters Verwaltungs GmbH, gevestigd te Hamburg, Amtsgericht HRB 58189, op haar beurt vertegenwoordigd door de directeuren Carsten Büttner, Thorsten Gerckens, Philipp Ritterhoff en Emanuel Wessel

BTW-IDENTIFICATIENUMMER

ID DE171629260

TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VOOR DE WERKZAAMHEDEN ALS VERZEKERINGSAGENT, STATUS, REGISTER

Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH & Co. KG is via haar commanditaire vennoot, Gossler, Gobert & Wolters Verwaltungs-GmbH, ingeschreven in het register van vergunning houdende assurantiemakelaars als bedoeld in paragraaf 34d, lid 1 van de Duitse wet op handelsactiviteiten (Gewerbeordnung), toezichthoudende autoriteit: Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz1, 20457 Hamburg, onder nummer D-8YRR-C485H-91.

Deze inschrijving kan worden gecontroleerd op www.vermittlerregister.info of bij de Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlijn, telefoon 0180-600 585-0* (20 ct/min. (vaste Duitse telefoonlijn), maximaal 60 ct/min. mobiel).

SECTORREGELINGEN

  • § 34d Duitse wet op handelsactiviteiten (evt. § 34e) (Gewerbeordnung)
  • §§ 59-68 Duitse wet op de verzekeringsovereenkomst (VVG)
  • Duitse verordening inzake assurantiebemiddeling (VersVermV)

Op de website www.gesetze-im-internet.de, die wordt beheerd door het Duitse Ministerie van Justitie en juris GmbH, kunt u deze sectorregelingen oproepen en inzien.

PARTICIPATIES

Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH & Co. KG participeert noch direct noch indirect in een verzekeringsmaatschappij. Ook participeert geen enkele verzekeringsmaatschappij direct of indirect in Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH & Co. KG.

INFORMATIE OVER DE BEMIDDELINGSORGANEN ALS BEDOELD IN PARAGRAAF 214 VVG EN OVER DEELNAME AAN GESCHILLENBESLECHTINGSPROCEDURES ALS BEDOELD IN PARAGRAAF 36 DUITSE WET OP DE BESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN (VSB)

Voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kunt u terecht bij de hieronder vermelde bemiddelingsorganen:

Op grond van paragraaf 17, lid 4 van de Duitse verordening inzake assurantiebemiddeling is Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH & Co. KG verplicht tot deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures voor de volgende bemiddelingsorganen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de 

ONLINEGESCHILLENBESLECHTING CONFORM ART. 14, LID 1 VERORDENING INZAKE ONLINEBESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN (ODR-VO)

De Europese Commissie heeft ten behoeve van consumenten voorzien in een platform voor online-geschillenbeslechting: webgate.ec.europa.eu/odr/main/. Consumenten kunnen via dit platform geschillen over overeenkomsten zonder tussenkomst van de rechter beslechten.

E-Mail: hamburg(at)ggw.de

KLACHTENMANAGEMENT

Voor klachten over onze activiteiten kunt u zich richten tot onze klachtenafdeling:
E-Mail: hamburg(at)ggw.de
Telefoon: +49 40 328 101 - 0

De verplichte informatie voor verzekeringsagenten als bedoeld in paragraaf 15 van de Verordening inzake assurantiebemiddeling (VersVermV) betreffende de vennootschappen van de Gossler, Gobert & Wolters-groep vindt u hier

VERANTWOORDELIJK VOOR DE JOURNALISTIEKE-REDACTIONELE INHOUD VOLGENS PARAGRAAF 55, LID 2 VAN HET DUITSE VERDRAG BETREFFENDE RADIO EN TELEVISIE (RUNDFUNKSTAATSVERTRAG (RSTV))

Regina Schulz
Chilehaus B, Fischertwiete 1
20095 Hamburg
R.Schulz(at)ggw.de


FOTO'S EN BEELDMATERIAAL

Getty Images International, IBC SOLAR BV


CONCEPT, DESIGN EN REALISATIE

viersicht crossmedia oHG
20457 Hamburg
Tel. +49 40 7038380
E-Mail: info(at)viersicht.de
Internet: www.viersicht.de